Skip to content

Den svenska versionen av den här webbsidan har ett begränsat innehåll. För en mer fullständig överblick av Electrolux Professional Group, gå till den engelska versionen

Electrolux Professional Group är en av de ledande globala leverantörerna av utrustning och tjänster inom storkök, dryck och tvätt med ett stort antal kunder runt om i världen, från restauranger och hotell till hälso- och sjukvård, skolor och andra serviceinrättningar.

Delårsrapport Q1 2024

Delårsrapporten för perioden januari – mars 2024 publicerades onsdagen den 24 april kl 07:30.

Årsredovisning 2023

Års- och hållbarhetsredovisningen för 2023 publicerades 28 mars, 2024.

Aktien

B-aktierna i Electrolux Professional är noterade på Nasdaq Stockholm och handlas på Large Cap-listan.

Loading...
Loading...

Prenumerera på information från Electrolux Professional Group