Skip to content

Delårsrapport Q1 2024

Delårsrapporten för perioden januari – mars 2024 publicerades onsdagen den 24 april kl 07:30.

Årsredovisning 2023

Års- och hållbarhetsredovisningen för 2023 publicerades 28 mars, 2024.

VD-kommentar

Delårsrapport Q1 2024

”Jämförbar vinst ökade”

Det operativa kassaflödet efter investeringar förbättrades och uppgick till 183 Mkr (87). Under kvartalet förvärvade vi TOSEI för 1 620 Mkr. I mars lanserade vi ett MTN-program (medium-term note) i Sverige med en ram på 5 Mdrkr, och vi emitterade våra första obligationer om 900 Mkr. Marknadens respons var mycket positiv.

Alberto-Zanata-sitting-jpg

Nyckeltal (senaste kvartal)

Loading...

Investment Case

Följande styrkor och konkurrensfördelar bidrar till vår utveckling och vårt resultat, och ger oss en stark grund att stå på när vi genomför vår strategi.

  • Stark ställning på strukturellt växande underliggande slutmarknader.
  • Geografiskt balanserad verksamhet med en stor andel återkommande försäljning. Relativt motståndskraftig mot konjunkturnedgångar.
  • Hittills levererat stabil EBITA, kassaflöde och kassagenerering. Stark balansräkning.
  • Handlingsplan för expansion inom högmarginalprodukter, nya segment och geografier, med stöd av potentiella förvärv.
  • Innovationsfokuserad med attraktiv pipeline av produktlanseringar.
  • Beslutna att vara ledare inom hållbarhet i vår bransch.

IR Kontakt

Jacob-Broberg-contact

Jacob Broberg

Chief Communication & Investor Relations Officer
+46 70 190 00 33

Prenumerera på information från Electrolux Professional Group