Skip to content

Revision

Vid årsstämman 2023 omvaldes Deloitte AB till bolagets externa revisorer för perioden fram till och med årsstämman 2024. Auktoriserade revisorn Jonas Ståhlberg är huvudansvarig för revisionen av Electrolux Professional.

Jonas Ståhlberg
Deloitte AB

Född 1975. Auktoriserad revisor. Huvudansvarig.

Andra uppdrag: Investor AB, OX2 AB.

Aktieinnehav i Electrolux Professional AB: –

Arvode

Revisionsarvode 2022: 18 Mkr