Skip to content

Bolagsstyrningsrapporter

Enligt kraven i årsredovisningslagen och Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) beskriver denna bolagsstyrningsrapport de organisatoriska organ, regler och andra styrningsstrukturer genom vilka koncernen Electrolux Professional styrs och drivs.

Rapport
Bolagsstyrningsrapport 2023
Bolagsstyrningsrapport 2022
Bolagsstyrningsrapport 2021
Bolagsstyrningsrapport 2020