Skip to content

Utdelning och utdelningspolicy

Electrolux Professionals mål är att utdelningen ska motsvara cirka 30 procent av årets resultat. Beslut om vinstutdelning fattas normalt sett av årsstämman.

Årsstämman 2024 godkände förslag om utdelning till aktieägarna om 0,80 kr (0,70) per aktie för räkenskapsåret 2023, motsvarande cirka 30%, i linje med utdelningspolicyn. Datum för avstämning den 29 april 2024 och utbetalning den 3 maj 2024.

Utdelningshistorik

Electrolux Professional publicerades på Nasdaq Stockholm den 23 mars 2020.

Loading...
Loading...