Skip to content

Börsnotering

På en extra bolagsstämma den 21 februari 2020, beslutade AB Electrolux att dela ut alla aktier i Electrolux Professional till AB Electrolux aktieägare. Den första handelsdagen för Electrolux Professional på Nasdaq Stockholm var den 23 mars 2020.

Läs mer om avknoppningen i informationsbroschyren, prospektet, tilläggsprospektet och de pressmeddelanden som AB Electrolux har offentliggjort.

Om du som aktieägare har frågor om skattemässiga allokeringen av anskaffningsvärdet, hänvisar vi till Skatteverkets allmänna råd.