Skip to content

Valberedning utsedd inför Electrolux Professional AB:s årsstämma 2023

Enligt instruktion för valberedningen som antagits vid bolagsstämma ska Electrolux Professionals valberedning bestå av fem ledamöter. Valberedning har nu utsetts inför Electrolux Professional AB:s årsstämma 2023.

Valberedningen skall bestå av ledamöter utsedda av de till röstetalet fyra största aktieägarna som önskar delta i valberedningen, samt bolagets styrelseordförande. Baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti, 2022 består valberedningen av följande ledamöter:

Petra Hedengran, ordförande, utsedd av Investor AB
Joachim Spetz, utsedd av Swedbank Robur Fonder
Jesper Wilgodt, utsedd av Alecta
Suzanne Sandler, utsedd av Handelsbanken Fonder
Kai Wärn, styrelseordförande i Electrolux Professional AB

Valberedningen utarbetar förslag till årsstämman 2023 avseende ordförande vid årsstämman, styrelseledamöter, styrelsens ordförande, ersättning till styrelseledamöter, revisor, revisorsarvode och, i den utsträckning som bedöms erforderligt, förslag till ändringar av den nuvarande instruktionen för valberedningen.

Årsstämman 2023 kommer att äga rum den 26 april 2023 i Stockholm. Aktieägare som vill lägga fram förslag till årsstämman är välkomna att göra det via e-post till nominationcommittee@electroluxprofessional.com