Skip to content
Icke regulatoriskt Pressmeddelanden

Electrolux Professional Hållbarhetsrapport 2021 publicerad

Electrolux Professional vill vara i framkant för den professionella storköks-, tvätt- och dryckesindustrin genom innovation inom hållbarhet och energieffektivitet. I vår första tredjepartsverifierade hållbarhetsrapport berättar vi om hur detta uppnås.

Under 2021 gick flera hållbarhetsfokuserade utvecklingsprojekt i produktion, vilket innebär att vi kan erbjuda fler lösningar som avsevärt minskar energi- och vattenförbrukningen, jämfört med tidigare produkter. Vi ersätter också fluorkolväten med växthusgaser (HFC-gaser), såsom köldmedier i alla kyl- och dryckesprodukter eftersom de anses vara skadliga för miljön.

”Eftersom 95% av vår huvudsakliga miljö- och klimatpåverkan sker under produktanvändningsfasen, då produkterna förbrukar energi, vatten och tvättmedel, fortsätter vårt uppdrag och fokus att fokusera på att utveckla lösningar med låg förbrukning”, säger Niklas Lindsköld, Head of Sustainability. ”Jämfört med äldre produkter, eller med branschstandarden, ledde den globala försäljningen av våra tvättprodukter 2021 till en minskning av världens vattenförbrukning med cirka 20 miljoner m3.”

Resultat 2021

  • Scope 3-utsläpp: År 2021 undersökte vi data från våra utsläpp av växthusgaser inom scope 3 (år 2019). Det visar att vår scope 3 utgör cirka 99,9% av våra totala utsläpp
  • Scope 1 och 2-utsläppen 2021 uppgick till 3,4 (3,1) kiloton CO2, vilket är –31% jämfört med 2015. Koldioxidutsläppen ökade under 2021, en förväntad ökning då volymerna hade minskat kraftigt under 2020 på grund av pandemin.
  • Ersättning av Hydrofluorocarbon växthusgaser (HFC-gaser), i 18 olika produktfamiljer, och  erbjuder lösningar med mer naturliga, klimatvänliga gröna gasalternativ.
  • Eftersom vissa av våra produkter förbrukar vatten har vi satt som mål att öka vatteneffektiviteten inom vårt sortiment av disk- och tvättprodukter (basår 2019). Under 2021 har vi förbättrat vattenförbrukningens effektivitet med 2,3 %.
  • Vattenförbrukningen från vår produktion har minskat kraftigt de senaste åren. Denna trend fortsatte under 2021 med en minskning av vattenförbrukningen med 18 % sedan 2020.
  • I det första Carbon Disclosure Project (CDP) som fristående företag fick Electrolux Professional 2021 B-betyg, på en skala A- till F.
  • Ett hållbarhetsrelaterat låneavtal om 60 miljoner euro tecknades med Nordic Investment Bank (NIB).
  • Hälsa och säkerhet i verksamheten: skadefrekvensen för förlorad tid (LTIR) förbättrades med 34% jämfört med 2020.
  • Electrolux Professional sponsrar Electrolux Food Foundation, en oberoende, ideell organisation som stödjer initiativ för att inspirera till mer hållbara matval bland yrkesverksamma och konsumenter.

Electrolux Professional Hållbarhetsrappport 2021 är publicerad på https://www.electroluxprofessional.com/corporate/sv/

För ytterligare information, vänligen kontakta Jacob Broberg, Senior Vice President Investor Relations and Communications +46 70 190 00 33